Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie:

Familiezaken

Samen Verder view download

Trouwen of samenwonen link

Trouwen video

Geregistreerd partnerschap video

Samenlevingscontract Video

Hoe regel ik mijn nalatenschap? view download

Wie geeft u het vertrouwen view download

Testament video

Wat gebeurt er als ik geen volmacht heb afgegeven en ik word wilsonbekwaam? link

Dementie en dan... naar de notaris video

Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt en ik word wilsonbekwaam? link

Levenstestament video

Een erfenis, wat nu? view download

Erfenis video

Executeur video

Volmacht video

Estate Planning view download

 

Huis & Hypotheek

Woning kopen view download

Een huis kopen video

Woning verkopen view download

Een huis verkopen video

Koop en eigendom van een appartement view download

 

Onderneming

Ondernemingsrecht view download

 

Rijksoverheid:

Familiezaken

Schenken en schenkbelasting I link

Schenken en Schenkbelasting II link

Erven en erfbelasting I link

Erven en erfbelasting II link

Trouwen, Samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap I link

Trouwen, samenlevingscontract en geregistreerd partnerschap II link

Ouderlijk gezag en voogdij link

Erkenning kind link

Scheiden link

Curatele, bewind en mentorschap link

Samen Verder view download

Tarieven en vrijstelling erf- en schenkbelasting 2016 view download

Huis & Hypotheek

Koopwoning I link

Koopwoning II link

Overdrachtsbelasting link

Waardering onroerende zaken (WOZ) link

Energielabel woningen (en gebouwen) link

 

Projectontwikkeling

Onroerende zaken en BTW link

 

Onderneming

Een rechtsvorm kiezen link

In 10 stappen naar een eigen bedrijf link