huwlijksevoorwaardenWanneer u trouwt ontstaat op grond van de wet een gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten, waarin beginsel alle goederen en schulden van de beide echtgenoten vallen.
Bij huwelijkse voorwaarden kan van deze wettelijke regeling worden afgeweken.
Huwelijkse voorwaarden zijn de afspraken die echtgenoten zelf van toepassing willen laten zijn op hun vermogen binnen de mogelijkheden van de wet.
Huwelijkse voorwaarden hebben niet alleen werking tussen de echtgenoten onderling maar ook andere personen en instanties hebben rekening te houden met de huwelijkse voorwaarden. Zo kunnen huwelijkse voorwaarden bescherming bieden tegen aanspraken van schuldeisers wanneer een van de echtgenoten bijvoorbeeld een onderneming heeft.
Bij echtscheiding kunnen huwelijkse voorwaarden tot gevolg hebben dat echtgenoten geen aanspraak hebben op elkaars bezittingen, wat een voordeel kan zijn wanneer een van de echtgenoten een onderneming heeft.
Wanneer aanstaande echtgenoten geen gemeenschap van goederen wensen moeten de huwelijkse voorwaarden voor het huwelijk worden aangegaan.
Ook is het mogelijk om tijdens het huwelijk huwelijkse voorwaarden aan te gaan en daarbij vanaf dat moment af te wijken de wettelijke gemeenschap van goederen.
Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Contact / Info / €