Het is raadzaam een samenlevingsovereenkomst af te sluiten wanneer u met uw partner gaat samenwonen of samen een huis koopt. In deze overeenkomst maakt u afspraken over de (financiële) zaken gedurende de periode dat u samenwoont en wat er gebeurt als de samenwoning wordt verbroken.
Wanneer partners een notariële samenlevingsovereenkomst opmaken biedt dat voordelen op het gebied van:

  1. belastingen;
  2. pensioenrechten;
  3. bescherming van de langstlevende partner tegenover de kinderen.

Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Contact / Info / €