Estate planning heeft tot doel uw opgebouwde vermogen fiscaal zo voordelig mogelijk over te dragen aan uw erfgenamen.

Estate planning is een onderdeel van ‘financial planning’.

 • Bij financial planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om in de toekomst ook over voldoende geld te kunnen beschikken.
 • Bij estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om de toekomstige nalatenschap zo klein mogelijk te maken en daarmee de totaal verschuldigde erfbelasting te beperken.

In het kader van estate planning wordt een inventarisatie gemaakt van:

De persoonlijke omstandigheden:

 • partner, kinderen kleinkinderen
 • uw huidige testament
 • de huwelijkse voorwaarden

De financiële omstandigheden:

 • de omvang van uw vermogen
 • de samenstelling van het vermogen
 • de eigen behoefte

Aan de hand van deze gegevens kunnen wij u adviseren, daarbij gebruiken wij in het kader van estateplanning meestal de volgende instrumenten:

 • wijziging testamenten;
 • wijziging huwelijkse voorwaarden;
 • het opzetten van een schenkingsplan;
 • certificering van vermogen
 • het levenstestament;

Voor het maken van een afspraak of voor nader informatie kunt u contact met ons opnemen.

Contact / Info / €