Voor de financiering van een huis doet de koper vaak een beroep op een bank, maar ook de familie kan als financier optreden.
De financier wenst dan graag zekerheid te krijgen dat hij de verstrekte lening zo veel mogelijk terug ontvangt wanneer de geldlener daartoe zelf niet meer in staat is. Die zekerheid wordt vaak gegeven in de vorm van een hypotheekrecht op het onroerend goed en geeft de financier het recht om het onroerend goed te verkopen en om uit de opbrengst zijn vordering te innen zonder dat eventuele andere schuldeisers ook recht hebben op die opbrengst. De hypotheekakte wordt door de notaris opgemaakt.
Een hypotheekakte wordt vaak opgemaakt in combinatie met een akte van levering van het onroerend goed.

Contact / Info / €