Om ervoor te zorgen dat de eigendom van een onroerende zaak (huis of stuk grond) overgaat op de koper maakt de notaris een akte van levering op, van welke akte na ondertekening door partijen en de notaris een afschrift wordt ingeschreven bij het Kadaster.
Tegelijk met de levering zorgt de notaris er voor dat alle betrokken partijen de hen toekomende gelden ontvangen. Uiteraard is dit de verkoper die de koopprijs ontvangt, maar ook valt te denken aan de bank van de verkoper die een af te lossen

hypotheeklening ontvangt, de koper die de lening van zijn bank ontvangt en de makelaar die zijn courtage ontvangt.
Een akte van levering wordt vaak opgemaakt in combinatie met een hypotheekakte.

Contact / Info / €