Wanneer uw partner en u besluiten dat het door u tezamen gekochte huis na beëindiging van de relatie door één van u beiden wordt overgenomen dan vindt dit plaats bij een akte van verdeling van de woning.
In die akte wordt het huis op naam gezet van de partner die het huis overneemt en wordt tegelijk geregeld wat met de bestaande hypotheek gebeurt. Ook wordt in de akte opgenomen of de andere partner in verband met de overname recht heeft op een vergoeding in verband met de overwaarde van de woning.
Wanneer u testamenten heeft gemaakt en/of kinderen heeft, is het belangrijk ook tegelijk de testamenten te checken of te checken of er juist nu testamenten gemaakt moeten worden. Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Contact / Info / €