Erfgenamen2Wist u dat erfgenamen unaniem beslissingen moeten nemen? Het aanwijzen van een executeur in een testament kan dan helpen. Die kan daadkrachtig te werk gaan, terwijl de erfgenamen rustig af moeten wachten. Maar hoe zit het als iemand overlijdt zonder testament en dus zonder executeur en er bijvoorbeeld vijftien familieleden – tot hun grote verrassing – gezamenlijk erfgenaam zijn?

WOZ waarderingGemeenten bepalen de WOZ-waarde van huizen. De gemeente kijkt daarbij ondermeer naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Een factor die daarin meespeelt, is de mate waarin de verkoop van peildatum 1 januari af ligt. Moet dat de datum van koopovereenkomst zijn, of de datum van levering?

BelastingdienstVerenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen hoeven geen belasting te betalen over hun winst. Dat geldt voor zover zij geen ondernemersactiviteiten ontplooien. Doen ze dat wel, dan vallen ze onder de vennootschapsbelasting. Wanneer is een instelling nu wel of geen onderneming? Waar ligt de grens?

erfrechtNadat op 17 augustus 2015 al een Europese Verordening over erfrecht in werking trad, is er nu ook een commissie van belastingdeskundigen bezig om te inventariseren hoe de erfbelasting in Europa geharmoniseerd zou kunnen worden.

TestamentEen plakkertje achter het schilderij of de staande klok, een briefje met daarop gekrabbeld wie de erfgenaam of executeur moeten worden, het komt veel voor, maar het is helaas geen rechtsgeldige manier om een laatste wil vast te leggen.

OverdrachthuisHet kwam veel voor: ouders droegen hun eigen woning over aan hun kind en kregen zelf een vruchtgebruik, zodat ze in de woning konden blijven wonen. De reden was dat bij overlijden van de ouders de kinderen de woning inclusief waardestijging volledig in eigendom kregen, zonder erfbelasting te hoeven betalen.