woningveilingWanneer een bank gedwongen is een pand bij openbare verkoop te verkopen omdat de eigenaar zijn hypotheeklasten niet meer kan voldoen, rust op de bank (de verkoper) een bijzondere informatieplicht. De verkoper moet onder meer duidelijkheid verschaffen aan potentiële kopers op de veiling of het pand verhuurd is of niet. Ook eventuele bekend zijnde huurachterstanden moeten worden gemeld.

Het maken van een levenstestament is hip. Wie nog geen levenstestament heeft, kan niet meer meepraten tegenwoordig. Kort gezegd kan er in een levenstestament vastgelegd worden wat u wilt regelen voor het geval u, door bijvoorbeeld dementie of een ongeval, zelf niet meer de regie heeft over uw leven.

Wie op basis van een testament het vruchtgebruik van een erfenis met daarin een bv krijgt, moet op zijn of haar tellen passen. Meestal wordt dan in het testament bepaald dat het stemrecht op de aandelen toekomt aan de vruchtgebruiker.

mierenplaagHet is een bekend verhaal. U weet van aanpakken, u bent niet in het bezit van twee linkerhanden, u houdt van de natuur en ruimte om u heen en dus besluit u een opknapwoning van vóór 1930 te kopen. Na enkele maanden klussen komt u tot de ontdekking dat in en rondom de woning een forse mierenplaag heerst. Kunt u bij de verkoper dan nog verhaal halen wegens nonconformiteit? Met andere woorden: kunt u als koper stellen dat het gekochte niet beantwoordt aan de met de verkoper gesloten koopovereenkomst?

testamentEen executeur die een nalatenschap afwikkelt, zal zorgen dat de bezittingen van de overledene bij de erfgenamen terecht komen. Als er sprake is van een echtpaar, waarvan één echtgenoot overlijdt, is het belangrijk eerst te beoordelen welke bezittingen van de overledene waren en welke van de nog levende partner.

koop en verkoopprijs bedrijfBedrijven worden soms overgenomen tegen een waarde die lager is dan de waarde in het economisch verkeer. Vooral in de agrarische sector komt dit regelmatig voor. Er kunnen vervolgens situaties ontstaan die niemand heeft voorzien, maar wel leiden tot verschillen van inzicht in de vergoeding van de meerwaarde bij de volgende verkoop van het bedrijf. Dat overkwam een weduwe van een ondernemer, wiens minderjarige zoon het bedrijf had geërfd. De ondernemer had het bedrijf twee jaar voor zijn overlijden tegen agrarische waarde van zijn eigen vader gekocht.