Wanneer echtscheidings-verzoek indienen?

Tot 1 januari 2012 was het riskant om een langdurige vechtscheiding te hebben.

Zolang de echtscheidingsprocedure duurde, bleef voor gehuwden zonder huwelijks voorwaarden het risico bestaan dat de bijna ex-partner schulden maakte, die nog samen gedeeld moesten worden.

Tegenwoordig wordt de gemeenschap van goederen al ontbonden bij de indiening van een verzoek tot echtscheiding. De echtgenoot die in het zicht van echtscheiding vreest dat de ander schulden maakt, waarvoor hij niet wil opdraaien, kan dus het heft in eigen hand nemen een verzoek tot echtscheiding indienen. Schulden die daarna gemaakt worden, komen voor eigen rekening van de echtgenoot die de schuld aangaat.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij echtscheiding? Neem gerust contact met ons op.

Bron: Ars Aequi, katern 141, 2016, p 8188 e.v.