Ontbindende voorwaarde – wel in koopakte en niet in leveringsakte – niet vervallen

Koopovereenkomsten voor huizen, bedrijfspanden of grond bevatten soms een bepaling dat de koop ontbonden is als de koper failliet gaat.

Die ontbindende voorwaarde wordt in veel gevallen ook overgenomen in de leveringsakte, waarbij de juridische eigendom overgaat van verkoper naar koper. Wat nu als de ontbindende voorwaarde niet in de leveringsakte is opgenomen, en dat niet de bedoeling was, en de koper een tijdje na de levering failliet gaat?

Voor deze vraag zag de rechtbank Overijssel zich geplaatst. In deze zaak was in de koopakte bepaald dat de ontbindende voorwaarde ook in de leveringsakte zou worden opgenomen. Echter, de verkoper liet zich bij volmacht vertegenwoordigen bij het passeren van de leveringsakte. Zo kon het gebeuren dat in de leveringsakte werd opgenomen dat de ontbindende voorwaarden uit de koopovereenkomst uitgewerkt zijn en beide partijen zich niet meer op een ontbindende voorwaarde zouden kunnen beroepen.

Na het faillissement van de koper wil de verkoper toch de eigendom van het verkochte weer terug hebben, zoals de bedoeling was. De curator van de gefailleerde koper denkt daar heel anders over en stelt dat de ontbindende voorwaarde bij de levering is vervallen.

De verkoper moet bewijzen dat de tekst in de leveringsakte niet overeenstemt met zijn wil. Hij toont dat aan met correspondentie tussen hem en de notaris. Daarin blijkt nergens dat hij van zijn bedoeling afwijkend overleg met de notaris heeft gehad. Bovendien is de gewraakte – van de koopovereenkomst afwijkende – tekst in de leveringsakte een standaardbepaling uit de modelakte die notarissen hiervoor hanteren.

De rechter vindt al met al dat voldoende vaststaat dat de bedoelde ontbindende voorwaarde met het faillissement is vervuld en dat de verkoper weer eigenaar is. Die moet uiteraard wel de koopprijs aan de curator van de koper (terug)betalen.

Wilt u meer weten over het mogelijke effect van ontbindende voorwaarden in koop- en leveringsakten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat Notariaat / Notamail NFX 2017/24 dd 27-01-2017 ECLI:NL:RBOVE:2016:4282.