Kinderen worden gestraft in testament

Het komt regelmatig voor dat ouders in hun testament iets willen regelen waardoor de kinderen nog niet direct hun erfdeel krijgen.

De langstlevende ouder wordt dan beschermd door het testament. Vooral als er sprake is van een nieuwe relatie, en de langstlevende dus een stiefouder is, zien we in testamenten nog wel eens staan dat de kinderen onterfd zullen worden als zij bezwaar maken tegen het testament.

Onlangs speelde er nog een geval bij de Rechtbank Midden-Nederland waarbij de kinderen bezwaar maakten tegen toedeling van de woning en inboedel aan hun stiefmoeder. Doordat hun vader een strafbepaling in zijn testament had opgenomen werden zij onterfd.

Veel mensen zijn zich er niet van bewust dat deze bepaling in hun testament is opgenomen en zouden het misschien liever anders formuleren. Ook als u als erfgenaam te maken heeft met een testament dat u wilt aanvechten, is het goed om u vooraf deskundig bij te laten staan, om te voorkomen dat u uw rechten verspeelt.

Heeft u behoefte aan advies? Onze deskundige medewerkers staan voor u klaar.

Bron: Notamail, 30 januari 2017, nummer 25.