VvE’s kunnen digitaal laten stemmen

Onlangs is er een duidelijke rechterlijke uitspraak geweest over het digitaal stemmen binnen Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Dat gebeurde nadat een eigenaar bezwaar had gemaakt tegen het wijzigen van de splitsingsakte door de ledenvergadering van de VvE, waarbij ook enkele stemmen digitaal zijn uitgebracht. Het softwaresysteem dat daarvoor was gebruikt, betrof een gespecialiseerd stemsysteem voor VvE’s.

Staan de wet en het modelreglement van de VvE digitaal stemmen toe? Het modelreglement bevat er geen specifieke regel voor. Voor de rechter werd duidelijk dat digitaal stemmen desondanks geldig is, mits dat met de nodige waarborgen is omkleed. In de betreffende zaak bevatte het splitsingsreglement de bepaling dat eigenaren zelf of via een machtiging mogen stemmen. De vraag is dan ook of digitaal stemmen in strijd is met deze bepaling.
In deze zaak werd vastgesteld dat het digitaal stemmen aan de ene kant niet in strijd is met het splitsingsreglement maar dat het er aan de andere kant ook niet in is geregeld. Het modelreglement dateert van 1993, toen digitalisering nog niet zo omvattend was. Echter, het reglement laat zien dat het geen verplichting is om aanwezig te zijn om te kunnen stemmen. Het laat evenwel ook zien dat alleen stemmen bij volmacht geregeld is.

Uit de parlementaire geschiedenis kan volgens de rechter worden afgeleid dat elektronisch stemmen onbeperkt mogelijk is voor VvE’s. De wetgever vond een aparte regeling voor het elektronisch stemmen voor VvE’s niet nodig. VvE’s kunnen dit zelf regelen. Dat hoeft niet formeel in splitsingsakte of modelreglement, maar wel moet de elektronische stemprocedure met de nodige waarborgen zijn omkleed. Voordeel van de mogelijkheid tot elektronisch stemmen is dat de betrokkenheid van de bewoners groter wordt. Zij hoeven immer niet meer op de vergadering te zijn om hun mening te laten horen.

Wilt u meer weten over het regelen van stemrecht in uw Vereniging van Eigenaren? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: Opmaat 2017/0361 – 1/9/17 – ECLI:NL:RBOBR:2017:4507.