Levensexecuteur ongeschikt

Veel mensen maken een levenstestament, vaak om zeker te weten wie hun belangen gaat behartigen als zij dat zelf niet meer kunnen, bijvoorbeeld na een beroerte of bij dementie.

Mensen die geen levenstestament hebben zijn afhankelijk van hun omgeving als zij achteruitgaan. Naaste familieleden merken soms al enige tijd dat het echt niet meer gaat met bijvoorbeeld de administratie of de dagelijkse verzorging. Afspraken met artsen worden vergeten, het eten brandt aan op het fornuis, en rekeningen blijven onbetaald. Familieleden of vrienden en soms de huisarts kunnen dan een aanvraag voor een bewindvoerder en mentor in gang zetten.

Om te voorkomen dat er iemand wordt benoemd die u zelf nooit zou kiezen kunt u een levenstestament maken en daarin een gemachtigde aanwijzen. Doorgaans zal de rechter dan geen bewindvoerder of mentor benoemen, er is immers al een gemachtigde aangesteld. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de rechter wel overgaan tot het aanstellen van andere personen als bewindvoerder en mentor.

Onlangs speelde er zo’n uitzonderingsgeval bij de rechtbank Midden-Nederland. Een dame had haar in Australië wonende zoon als gemachtigde aangesteld in haar levenstestament. De rechter vond de afstand een bezwaar en daarnaast had de zoon het geld van zijn moeder belegd in een Australisch vastgoedfonds waardoor misschien risico werd gelopen. De andere kinderen van de dame, die de zaak bij de rechter hadden aangekaart, wilden zelf graag bewindvoerder en mentor worden. Maar omdat de familieverhoudingen verstoord waren, koos de rechter voor een professionele bewindvoerder en mentor.

Wilt u zelf de vinger aan de pols houden? U kunt een afspraak maken op ons kantoor voor een voorlichtend gesprek over een levenstestament.

Bron: Rb. Midden-Nederland 14 september 2017, nrs 5960319 UT 17-7520 e.a. (RBMNE:2017:4768).