Nieuwe normen hypotheekgarantie per 1 januari 2018

De normen om in aanmerking te komen voor de nationale hypotheekgarantie (NHG) worden elk jaar per 1 januari aangepast. De aanpassingen zijn gebaseerd op actuele marktontwikkelingen, wijzigingen in wet- en regelgeving en wensen van klanten. Per 1 januari 2018 wordt de kostengrens € 265.000, acht procent hoger dan in 2017. De grens voor woningen waarin energiebesparende voorzieningen worden getroffen, gaat naar € 280.900. Die extra ruimte moet geheel worden uitgegeven aan energiebesparende voorzieningen

Voldoet u aan de voorwaarden voor de NHGm dan betaalt u voor het verkrijgen daarvan 1% borgtochtprovisie. Die kosten moet u bij het afsluiten van de hypotheek betalen aan uw geldverstrekker. Daarmee heeft u vangnet als u onverhoopt de hypotheek niet meer kunt betalen. Om het risico van financiële problemen bij overlijden af te dekken is tot nu toe meestal een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Die verplichting vervalt per 1 januari 2018.

Ook een bestaande hypotheek zonder NHG kunt u vanaf 2018 oversluiten naar een hypotheek met NHG. Dat kan op voorwaarde dat die omzetting u gunstiger condities oplevert, bijvoorbeeld een lagere rente.
Tot slot is van belang dat restschulden vanaf 2018 niet langer in box 1 vallen, maar in box 3. Positief nieuws is dat de uitvoerder van de NHG ook dan nog doorgaat met borgen van restschulden.

Wilt u meer weten over uw rechten en plichten bij het afsluiten van een hypotheek? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: NHG 1/11/17 + Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden.