Nog belastingvrij schenken in 2017?

Wilt u 2017 nog benutten om fiscaal voordelige schenkingen te doen, vergeet dan niet dat u nog voor het einde van dit jaar gebruik kunt maken van een aantal vrijstellingen.

Ieder kalenderjaar kunt u kinderen een bedrag vrij van belasting schenken. Voor 2017 is dat €5.320 per kind. U hoeft daar geen notariële akte voor op te laten maken en ook aangifte voor schenkbelasting is niet nodig. Een overmaking via de bank volstaat. Vermeld daarbij wel dat het om een schenking gaat. Voor kinderen tussen de 18 en de 40 jaar mag u de schenking éénmalig ophogen tot € 25.526. Ophoging mag zelfs tot € 53.176 als het kind de schenking gebruikt voor het volgen van een kostbare studie. Bij deze hogere bedragen moet overigens wel aangifte worden gedaan.
Stel dat uw kind de 40 al is gepasseerd, maar de echtgenoot of officiële samenwoonpartner van uw kind is nog jonger, dan kunt u de éénmalig verhoogde schenking toch doen.
De tijdelijk extra ruime vrijstelling voor schenkingen van € 100.000 om de woningmarkt te stimuleren is dit jaar weer terug van weggeweest. De vrijstelling geldt niet alleen voor kinderen, maar voor iedere ontvanger van een schenking tussen de 18 en de 40 jaar. Let wel op de overgangsregeling als u uw kinderen vóór 2010, of in de jaren 2015 en 2016 al verhoogde bedragen hebt geschonken.
Tot slot geldt er een algemene vrijstelling van € 2129 per persoon, voor kleinkinderen of achterkleinkinderen. Ditzelfde bedrag kunt u schenken aan broers, zusters, nichtjes en neefjes, vrienden en bekenden. Goede doel organisaties met een zogenaamde ANBI status bij de belastingdienst, hoeven helemaal geen schenkbelasting te betalen.
Als u meer wilt schenken dan de vrijgestelde bedragen, moet de ontvanger van de schenking over het meerdere schenkbelasting betalen.
Een echtgenoot, partner of kind betaalt 10% schenkbelasting over het verkregen bedrag tot en met €122.269 en daarboven 20%. Voor kleinkinderen gelden hogere tarieven, namelijk 18% respectievelijk 36%. Voor alle anderen geldt dat zij 30% betalen over het verkregen bedrag tot en met € 122.269 en daarboven 40%.
Wilt u nog dit jaar een schenking doen en heeft u nog vragen? Wij zijn in de decembermaand vanzelfsprekend beschikbaar om u te helpen.

Bron: Successiewet 1956, artikelen 243 en 33.