Toezicht op stichtingen lijkt te verbeteren

Zes jaar geleden is het repressieve toezicht op rechtspersonen ingevoerd. Daarmee kreeg het openbaar ministerie (OM) meer mogelijkheden om toezicht te houden op stichtingen. Zo kan het OM sindsdien stichtingsbesturen om inlichtingen vragen, of aan de rechter vragen een statutenwijziging te vernietigen, een stichtingsbestuurder te ontslaan of een stichting te ontbinden. Tot voor kort was er weinig actie vanuit het OM. Daar lijkt nu verandering in te komen.

Uit recente zaken blijkt dat het OM stichtingen om inlichtingen heeft verzocht vanwege twijfel over de goede trouw bij naleving van de statuten en het gevoerde bestuur. Het merendeel van die besturen reageerde niet op de informatieverzoeken, ook niet na een rechterlijk bevel. Dat is al een grond om een bestuurder te laten ontslaan. Dat gebeurde ook in deze gevallen.
Het OM kan vervolgens nog verder gaan, namelijk aan de rechter vragen om de stichting te ontbinden. Dat kan het OM doen omdat de stichting in haar ogen niet in staat is om haar doel te verwezenlijken, of omdat het doel van de stichting al bereikt is of niet meer bereikt kan worden en ook niet kan worden gewijzigd.

Wilt u meer weten over de toezichtmogelijkheden van het openbaar ministerie en waar u als stichtingsbestuurder op moet letten en aan moet voldoen om juist te handelen? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Bron: WPNR 26/8/17.