Nalatenschap per abuis verworpen

Als iemand een erfenis krijgt moet hij besluiten of hij de erfenis wil aanvaarden of niet. Het weigeren van een erfenis gebeurt meestal als iemand bang is voor schulden. Maar hoe zit het als iemand door die angst te snel heeft gehandeld, en later spijt krijgt?
Het uitgangspunt is dat een eenmaal gedane keuze onherroepelijk is, en terug werkt tot het moment van overlijden. Maar als iemand bijvoorbeeld onder bedreiging, of door bedrog een erfenis heeft verworpen, kan hij die verwerping laten vernietigen. Als achteraf blijkt dat de wil van die persoon om te verwerpen helemaal ontbrak, is de verwerping zelfs nietig.
De Kantonrechter van de Rechtbank Noord-Nederland verklaarde onlangs een verwerping nietig. De zoon was door het overlijden van zijn partner, en kort daarna zijn vader, in psychische problemen geraakt. Hij had onder invloed van medicijnen en uit angst voor de begrafeniskosten, en de kosten om het huurhuis weer in oude staat te brengen, de erfenis een paar dagen na het overlijden van zijn vader verworpen. Als later blijkt dat het allemaal wel meevalt met de schulden krijgt hij spijt. Gesteund door een tweetal verklaringen van behandelend artsen, vindt de rechter het aannemelijk dat hij op het moment van verwerping zo in de war was, dat hij niet wist wat hij deed.
Het verliezen van een dierbare en het regelen van een erfenis is soms te veel voor iemand in korte tijd. Het is verstandig om na het overlijden eerst eens een adviesgesprek bij de notaris te voeren. U kunt dan samen met de notaris de prioriteiten bepalen, om te voorkomen dat u de afwikkeling van de nalatenschap moet oppakken, terwijl u daar nog niet klaar voor bent.

Bron: Notamail 21 november 2017, nummer 290; Rb. Noord-Nederland 25 juli 2016, nr 5166048 \ DV VERZ 16-112.