Schenking op de gemeenschappelijke rekening risicovol

Als een kind een schenking krijgt van de ouders, dan nemen de ouders meestal een zogenaamde uitsluitingsclausule op. De echtgenoot van het kind krijgt dan geen recht op de schenking, ook al is het kind in gemeenschap van goederen getrouwd.
Veel ouders en kinderen zijn blij met deze mogelijkheid in de wet. Toch zijn veel kinderen slordig, en houden zij hun schenking niet netjes apart van hun overige vermogen. Bij een echtscheiding herinnert het kind zich opeens de privé-clausule, en wil een deel van het bezit voor zichzelf houden. Maar dan ontstaat er vaak onenigheid als niet meer te bewijzen is om welk bedrag het ging en of dat geld nog wel aanwezig is.
Hoofdregel is dat de echtgenoot die het bedrag ooit kreeg, recht heeft op vergoeding ook al is het bedrag op een gezamenlijke rekening gestort. Dit is alleen anders als wordt aangetoond dat het geld al aan het privévermogen van de begiftigde c.q. erfgenaam ten goede is gekomen.
Toch werd er onlangs door het Hof in Den Bosch anders beslist in een dergelijke zaak. De vrouw had tijdens het huwelijk € 30.000 met uitsluitingsclausule gekregen. Het bedrag was gestort op de gezamenlijke rekening van het stel. Volgens de vrouw is het geld gebruikt voor de verbouwing van de echtelijke woning, maar de man beweert dat het is opgegaan aan het huishouden en vakanties.
Volgens het Hof is niet aangetoond dat het geschonken geld is besteed aan de verbouwing van de woning, waardoor mevrouw een vergoedingsrecht zou kunnen claimen. Nu het geschonken geld op de gemeenschappelijke rekening van stel is terechtgekomen, bij de scheiding niet meer traceerbaar aanwezig was, en niet is vastgesteld waar het aan is besteed of dat er specifieke afspraken zijn gemaakt, gaat de rechter er van uit dat de met uitsluitingsclausule ontvangen gelden zijn opgemaakt aan bestedingen die geen aanleiding geven tot een vergoedingsrecht voor de vrouw.
Wilt u geen onduidelijkheid over ontvangen erfenissen en schenkingen met een privé clausule, dan is het zaak de bedragen apart te administreren. Wilt u daar meer over weten. Wij vertellen u er graag over.

Bron: Hof Den Bosch 7 november 2017, nr 200.200.019/01 (GHSHE:2017:4752).