Elektronisch stemmen in de Vereniging van Eigenaren

De meeste statuten, splitsingsakten en splitsingsreglementen van Verenigingen van Eigenaren (VvE) bevatten (nog) geen regeling voor het digitaal uitbrengen van stemmen. Dat wil echter niet zeggen dat het in de praktijk helemaal niet mogelijk is. Integendeel.

Dat blijkt uit een zaak die onlangs dienden voor de Rechtbank Oost-Brabant. De VvE besloot tot wijziging van de splitsingsakte, na de leden (eigenaren van de appartementen) tijdig in de gelegenheid te hebben gesteld om daarover elektronisch te stemmen. Een van de eigenaren is het er niet mee eens en vraagt de rechter het besluit te vernietigen. Argument daarvoor is dat de statuten niet in een dergelijke manier van stemmen voorzien en dat het besluit daarmee afwijkt van het splitsingsreglement.
Inderdaad is in deze zaak de mogelijkheid om digitaal te stemmen niet in de statuten van de VvE en niet in het splitsingsreglement opgenomen.

Volgens de rechter is het feit dat de mogelijkheid om digitaal te stemmen nergens uit blijkt, niet automatisch tot gevolg heeft de het genomen besluit nog niet betekent dat het VvE-besluit daarmee in strijd is. In vrijwel alle splitsingsreglementen staat dat appartementseigenaren hun stem ook bij volmacht kunnen uitbrengen, zo ook in deze zaak. De rechter koppelt daar recente wetsgeschiedenis over het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij stemrecht aan. Daaruit blijkt dat het niet nodig werd gevonden om deze algemene mogelijkheid apart voor VvE’s te regelen. Dat kan een VvE zelf doen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement, maar is niet verplicht om dat te doen.
In deze zaak vindt de rechter dat de regeling voor de appartementseigenaren met voldoende waarborgen was omkleed. Ook de betrokkenheid van de appartementseigenaren bij de besluitvorming is met het elektronisch stemmen groter dan normaal. Om die reden oordeelt de rechter dat het genomen besluit rechtsgeldig is.

Wilt u het als VvE niet op een juridisch gevecht laten aankomen, dan is het raadzaam om de mogelijkheid tot elektronisch stemmen in de splitsingsakte of het splitsingsreglement op te nemen. Wilt u hier meer over weten? Bel ons voor het maken van een afspraak.

Opmaat 30/11/17 2017/0986 ECLI:NL:RBOBR:2017:4507.