Beperking plannen schenkbelasting bij aangaan huwelijk

Bij de presentatie van de nieuwe Belastingplannen werd afgelopen najaar voorgesteld om op een nieuwe manier te beoordelen of bij het maken van bepaalde huwelijkse voorwaarden schenkbelasting moest worden betaald.
Om meer duidelijkheid te krijgen werd in het voorstel een zogenaamde ‘fictieve schenking’ ingevoerd: er moet schenkbelasting betaald worden indien het aandeel van de minstvermogende partner in het totale vermogen hoger wordt dan 50% of het aandeel van de meestvermogende partner in het totale vermogen toeneemt. Wat meer wordt ontvangen, wordt als schenking aangemerkt.
Het voorstel was bedoeld om misbruik tegen te gaan van mensen die heffing van schenkbelasting willen ontgaan. Maar om te voorkomen dat te veel goedwillende burgers zouden worden geraakt door de nieuwe regeling, is dit voorstel bij de behandeling in de Tweede Kamer volledig komen te vervallen.
De Staatssecretaris van Financiën heeft bekendgemaakt dat hij zal vastleggen dat in een aantal gevallen geen sprake zal zijn van heffing van schenkbelasting:
– Het aangaan van een beperkte gemeenschap van goederen met gelijke delen conform de nieuwe wet die op 1 januari 2018 in gaat;
– Het aangaan van een algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen, dit kan overigens na 1 januari alleen nog maar door huwelijkse voorwaarden te maken;
– Wijziging van de huwelijkse voorwaarden tijdens huwelijk zodat algehele gemeenschap van goederen met gelijke delen ontstaat;
Heeft u trouwplannen of bent u van plan uw huwelijkse voorwaarden te wijzigen? Neem gerust contact op met een van onze notarissen.

Bron: Notamail 12 december 2017, nummer 311.