Switchen van rechtsvorm voor ondernemers geen groot issue

Uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) blijkt dat ondernemers niet zo vaak van rechtsvorm veranderen. Voor ondernemers met hoge winstinkomens blijkt de bv wel een geschikte rechtsvorm om naar over te stappen. Daarmee kunnen zij de belastingdruk beperken.

Het CPB heeft echter verder gekeken en geconcludeerd dat de belastingdruk uiteindelijk niet de belangrijkste reden is om van rechtsvorm te veranderen. De belastingdruk is immers ook afhankelijk van de hoogte van hun winstuitkering.
De belastingdruk voor ondernemers in eenmanszaken e.d. (inkomstenbelasting) en directeur-grootaandeelhouders (dga’s in een bv) verschilt nogal. Het CPB stelt na onderzoek dat – niet al te grote – aanpassingen in de belastingtarieven niet direct de keuze van een andere rechtsvorm tot gevolg hebben.

Voor ondernemers die winstuitkering willen uitstellen is een bv aantrekkelijk omdat daarin de belastingdruk lager is. Echter, het blijkt dat veel winst juist niet wordt uitgekeerd omdat een dga het geld graag in de bv beschikbaar houdt om toekomstige investeringen te kunnen doen of tegenvallers te kunnen opvangen. Een andere reden kan zijn dat dga’s betaling van belasting willen uitstellen.
Fiscaal gezien is het dan ook aantrekkelijk om voor een vennootschap als rechtsvorm te kiezen. Dat hangt dan weer af van de mate waarin dga’s winst willen gaan uitkeren.

Wilt u meer weten over de keuze van de rechtsvorm die fiscaal en juridisch bij u past? Bel ons voor een afspraak.

Bron: TaxLive 20/12/17 – CPB Policybrief 2017/12.