Nieuwe huwelijksregels hebben ook gevolgen voor privéonderneming

De nieuwe regels van het huwelijksvermogensrecht, die dit jaar zijn ingevoerd, gelden zowel voor mensen die vóór als na 1 januari 2018 getrouwd zijn. Dat laatste kan voorkomen als u vóór 2018 op huwelijkse voorwaarden getrouwd bent en ná 1 januari 2018 uw huwelijkse voorwaarden opheft. Het kan ook voorkomen als u een onderneming heeft die op grond van een uitsluitingsclausule tot het privévermogen van u of uw echtgenoot behoort.

Als u een onderneming heeft die op grond van een uitsluitingsclausule tot het privévermogen van u of uw echtgenoot behoort en u ook nog in gemeenschap van goederen getrouwd bent, zijn er voor u wel enkele aandachtspunten van belang.
Als een onderneming buiten de wettelijke gemeenschap valt, moet er een redelijke vergoeding betaald worden voor de kennis, vaardigheden en arbeid die een echtgenoot voor die onderneming heeft aangewend. Dat is aan de orde als de onderneming buiten de wettelijke gemeenschap van goederen valt én uw echtgenoot de winst niet uit laat keren. In dat geval valt de winst ook buiten de wettelijke gemeenschap. Dat geldt ook als u de onderneming niet op eigen naam voert, maar voor rekening van een rechtspersoon (bv) of personenvennootschap (maatschap, vof of cv) en uw echtgenoot in staat is om zelf te bepalen dat de winst (in)direct aan hem of haar wordt uitgekeerd.
De nieuwe regeling is niet alleen van toepassing op echtgenoten die in 2018 zijn getrouwd of trouwen, maar ook als u al eerder getrouwd bent.

Wat de fiscus onder een redelijke vergoeding verstaat is (nog) niet uitgewerkt. Naar verwachting zullen hier de komende tijd de nodige rechtszaken over gevoerd worden. Wilt u dat voor zijn, neem dan contact met ons op. Wij helpen u dan om samen met uw echtgenoot vast te stellen en vast te leggen wat u elk jaar als redelijke vergoeding overeenkomt. Daarmee voorkomt u latere problemen met elkaar en met de fiscus.

Bron: Flynth Adviseurs Accountants 19/12/17.