Tijdelijk geen rente betalen over aanslag erfbelasting

Na een overlijden moeten de mensen die de erfenis ontvangen aangifte doen voor de erfbelasting. Als ze meer erven dan het voor hen vrijgestelde bedrag, zullen zij erfbelasting moeten betalen.

Het is goed om te weten dat de belastingdienst in sommige gevallen zogenaamde belastingrente berekent. Belastingrente is eigenlijk een vergoeding voor gemiste rente, en bedraagt op dit moment vier procent. In het geval van een overlijden betalen de erfgenamen belastingrente vanaf de uiterlijke termijn om de aangifte in te dienen, namelijk 8 maanden na het overlijden, tot 6 weken na de datum van de aanslag.

Het kan voorkomen dat u belastingrente verschuldigd bent ook al heeft u de aangifte binnen 8 maanden ingediend. Belastingrente kan worden voorkomen door binnen vijf maanden na het overlijden (een voorlopige) aangifte erfbelasting te doen. Als vervolgens de dagtekening van de aanslag binnen 8 maanden na het overlijden is dan is er geen belastingrente verschuldigd.

Omdat de belastingdienst in 2017 is overgegaan naar een nieuw behandelsysteem is er een vertraging opgetreden in het opleggen van de belastingaanslagen. Om te voorkomen dat veel mensen te maken krijgen met belastingrente heeft de staatssecretaris van Financiën laten weten dat geen belastingrente in rekening zal worden gebracht inzake erfbelastingaangiften voor overlijdens vanaf 2017.

Bron: Notamail 10 januari 2018, nummer 9.