Curator wil afzien van erfdeel

Als iemand onder curatele is gesteld beslist de curator over het vermogen. Ook als iemand een erfenis krijgt, wordt dit door de curator afgehandeld.

Om te voorkomen dat er schulden worden geërfd, zal een curator een erfenis beneficiair aanvaarden. Zijn beschermeling krijgt dan alleen wat uit de erfenis als deze positief blijkt te zijn. Als iemand is onterfd door een ouder zal de curator zijn best doen om het erfdeel toch te krijgen. Als de curator besluit om geen beroep te doen op het erfdeel van een onterfd kind zal hij daar toestemming van de rechter voor nodig hebben.

De rechter kijkt in die gevallen alleen naar het belang van de curandus, ofwel de persoon wiens belangen de curator moet waarnemen.

Een curator die onlangs wilde afzien van het erfdeel van de curandus kreeg ongelijk van de rechter. De curator wilde voorkomen dat het vermogen van zijn curandus steeg door de erfenis, waardoor hij geen beroep meer kon doen op overheidsvoorzieningen zoals huurtoeslag en zorgtoeslag. De rechter vond het algemeen belang zwaarder wegen. Nu de curandus zelf middelen kon krijgen uit de erfenis, was er geen reden om overheidsmiddelen te blijven aanwenden, die noodzakelijk waren om andere – meer behoeftige – burgers te helpen.

Ook het argument van de curator dat de curandus het geld zelf niet nodig had om in zijn onderhoud te voorzien werd afgewezen. Volgens de rechter is niet te voorspellen of het kind in de toekomst – bijvoorbeeld door gewijzigde wetgeving – behoefte krijgt aan eigen middelen. Daarom moet de curator gewoon een beroep doen op het erfdeel van het onder curatele gestelde kind en krijgt hij geen toestemming van de rechter om er van af te zien.

Heeft u te maken met een onder curatele gesteld familielid en wilt u in uw testament zo goed mogelijk rekening houden met de positie van dit familielid en de rol van de curator? Kom dan gerust eens langs om het maken van een goed testament te bespreken.

Bron: Notamail 26 januari 2018, nummer 21.