Wel of niet verrekenen bij huwelijkse voorwaarden

Bij het maken van huwelijkse voorwaarden houden echtgenoten vaak hun vermogens gescheiden. Maar daarnaast worden vaak zogenaamde verrekenbedingen opgenomen.

Bij het maken van huwelijkse voorwaarden houden echtgenoten vaak hun vermogens gescheiden. Maar daarnaast worden vaak zogenaamde verrekenbedingen opgenomen. Meestal gaat het dan om een periodiek – jaarlijks – verrekenbeding waarbij de echtgenoten hun overgespaarde inkomsten delen. Heel vaak wordt er ook een finaal verrekenbeding opgenomen waarbij de echtgenoten afspreken bij het einde van het huwelijk – door echtscheiding en/of door overlijden – net te doen alsof ze in gemeenschap van goederen waren gehuwd, waardoor hun vermogens moeten worden gedeeld.

Onlangs moest de rechtbank Noord-Nederland oordelen over een geschil tussen een stel dat in echtscheiding was verwikkeld. In de huwelijksvoorwaarden van het stel was zowel een periodiek verrekenbeding opgenomen als een (beperkt) finaal verrekenbeding. Het finale verrekenbeding moet in geval van echtscheiding werken een gaat specifiek over enkele goederen. De onderneming van de man is expliciet uitgezonderd, de waarde daarvan hoeft niet verrekend te worden. Het periodieke verrekenen hebben de echtgenoten nooit gedaan, net als bijna alle andere mensen die een periodieke verrekenafspraak in hun huwelijksvoorwaarden hebben staan.

Omdat er tijdens het huwelijk nooit inkomsten zijn verrekend, vindt de vrouw dat de inkomsten zijn opgepot in het bedrijf van haar man. Om die reden eist zij dat bij de finale verrekening ook de waarde van het bedrijf van de man wordt verrekend.

De rechter oordeelt dat volgens de Hoge Raad, Nederlands hoogste rechtscollege, het finale verrekenbeding het periodieke verrekenbeding normaal gesproken opslokt. Maar omdat dit echtpaar een beperkte finale verrekening heeft afgesproken, in plaats van een verrekening alsof er gemeenschap van goederen was, moet in dit geval het (niet uitgevoerde) periodieke en het finaal verrekenbeding naast elkaar worden uitgevoerd.

Heeft u ooit huwelijkse voorwaarden gemaakt en de verrekening niet uitgevoerd? U kunt uw akte eens laten nakijken, en de verrekening laten vaststellen en eventueel de huwelijkse voorwaarden wijzigen. U voorkomt dan procedures zoals de echtgenoten in dit verhaal. Wij lichten u graag voor.

Bron: De Rechtbank Noord-Nederland 13 januari 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:107.

Mag een onterfde erfgenaam het testament inzien?

Stiekem een beetje hopen op een erfenis doet iedereen misschien wel eens. Maar bij mensen die zich al rijk rekenden, kan de boodschap dat ze niet in het testament staan, hard aankomen.

Iemand die wil weten of hij genoemd is in een testament, kan zich melden bij de notaris die betrokken is bij de afwikkeling van de erfenis. Is de notaris niet bekend, dan kan elke notaris in Nederland gevraagd worden om behulpzaam te zijn.

Een onterfde erfgenaam die zijn oren niet kan geloven, vraagt bij de betrokken notaris vaak om inzage van het testament. De notaris stuurt in beginsel alleen afschriften van een testament aan mensen die in het testament genoemd staan. Dat blijft voor mensen die een legaat krijgen beperkt tot de passages die over hun legaat gaan, en het deel van de tekst waaruit afgeleid kan worden wie tot executeur is benoemd.

Ook mensen die erfgenaam zouden zijn geweest als er geen testament was gemaakt, hebben recht op inzage in het testament, als zij door onterving in het testament hun wettelijke rechten zijn kwijtgeraakt. Zij hebben echter alleen recht om het onderdeel van het testament te lezen waaruit hun onterving blijkt. Zij kunnen niet eisen dat ze het volledige testament ter inzage krijgen.

Wilt u meer weten over onterving in een testament? Wij zijn u graag van dienst.

Bron: Notamail 17 februari 2017, nummer 40.

1 18 19 20