ECHTSCHEIDINGSCONVENANT

Als u gaat scheiden is het verstandig om de gemaakte afspraken vast te leggen in een echtscheidingsconvenant. Het echtscheidingsconvenant wordt vaak opgesteld door een advocaat maar kan ook worden opgemaakt met een echtscheidingsbemiddelaar (mediator) of notaris. Een convenant kan alleen opgesteld worden als er overeenstemming kan worden bereikt over een aantal zaken. Als er geen overeenstemming kan worden bereikt wordt er geen convenant opgesteld. Een vervelende juridische echtscheidingsprocedure is dan meestal het gevolg.

De zaken die onder meer in een echtscheidingsconvenant worden vastgelegd zijn:

  • afspraken omtrent het gezamenlijke woonhuis
  • partneralimentatie
  • afspraken over de verdeling van de inboedel en het spaargeld
  • afspraken over de pensioenrechten

OUDERSCHAPSPLAN

Als ouders gaan scheiden zijn zij verplicht een ouderschapsplan op te stellen waarin ze afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Hoe u de afspraken invult is aan u en uw partner.

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
  • hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).