HYPOTHEEKAKTE

Voor de financiering van bijvoorbeeld een huis doet de koper vaak een beroep op een bank, maar ook de familie kan als geldverstrekker optreden.

De geldverstrekker wenst dan graag zekerheid te krijgen dat de verstrekte lening zo veel mogelijk terug ontvangen wordt wanneer de geldlener daartoe zelf niet meer in staat is.

Die zekerheid wordt meestal gegeven in de vorm van een hypotheekrecht op het onroerend goed en geeft de geldverstrekker het recht om het onroerend goed te verkopen en om uit de opbrengst zijn vordering te innen zonder dat eventuele andere schuldeisers ook recht hebben op die opbrengst.

De hypotheekakte wordt door de notaris opgemaakt.

Een hypotheekakte wordt vaak opgemaakt in combinatie met een akte van levering van het onroerend goed.

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak:

hypotheekakte

HYPOTHEEKAKTE

hypotheekakte

Voor de financiering van bijvoorbeeld een huis doet de koper vaak een beroep op een bank, maar ook de familie kan als geldverstrekker optreden.

De geldverstrekker wenst dan graag zekerheid te krijgen dat de verstrekte lening zo veel mogelijk terug ontvangen wordt wanneer de geldlener daartoe zelf niet meer in staat is.

Die zekerheid wordt meestal gegeven in de vorm van een hypotheekrecht op het onroerend goed en geeft de geldverstrekker het recht om het onroerend goed te verkopen en om uit de opbrengst zijn vordering te innen zonder dat eventuele andere schuldeisers ook recht hebben op die opbrengst.

De hypotheekakte wordt door de notaris opgemaakt.

Een hypotheekakte wordt vaak opgemaakt in combinatie met een akte van levering van het onroerend goed.

Neem contact op met ons: