LEVERINGSAKTE

Om ervoor te zorgen dat de eigendom van een onroerende zaak (een huis of een stuk grond) overgaat op de koper maakt de notaris een akte van levering op, van welke akte na ondertekening door partijen en de notaris een afschrift wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Tegelijk met de levering zorgt de notaris voor de betalingen die met de levering verband houden.

Zo ontvangt de verkoper van een onroerende zaak de koopprijs, de bank van de verkoper de aflossing op de lening en de makelaar de courtage.

Een akte van levering wordt vaak opgemaakt in combinatie met een hypotheekakte, omdat de koper van de aankoop vaak geld leent en daarom hypotheek moet geven.

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak:

Leveringsakte

LEVERINGSAKTE

Leveringsakte

Om ervoor te zorgen dat de eigendom van een onroerende zaak (een huis of een stuk grond) overgaat op de koper maakt de notaris een akte van levering op, van welke akte na ondertekening door partijen en de notaris een afschrift wordt ingeschreven bij het Kadaster.

Tegelijk met de levering zorgt de notaris voor de betalingen die met de levering verband houden.

Zo ontvangt de verkoper van een onroerende zaak de koopprijs, de bank van de verkoper de aflossing op de lening en de makelaar de courtage.

Een akte van levering wordt vaak opgemaakt in combinatie met een hypotheekakte, omdat de koper van de aankoop vaak geld leent en daarom hypotheek moet geven.

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak: