VERKLARING VAN ERFRECHT

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin staat wie gerechtigd zijn tot de nalatenschap en wie over de nalatenschap mogen beschikken, zoals bijvoorbeeld het betalen van rekeningen. Veel instanties, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen vragen na het overlijden om een verklaring van erfrecht.

Ook kan de verklaring van erfrecht gebruikt worden om een woning bij het Kadaster op naam van de rechthebbenden te zetten. De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen door de notaris afgegeven nadat de notaris de vererving heeft onderzocht.
Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht of nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Neem contact op met ons:

testament executele

VERKLARING VAN ERFRECHT

testament executele

Een verklaring van erfrecht is een verklaring van de notaris waarin staat wie gerechtigd zijn tot de nalatenschap en wie over de nalatenschap mogen beschikken, zoals bijvoorbeeld het betalen van rekeningen. Veel instanties, zoals banken, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen vragen na het overlijden om een verklaring van erfrecht.

Ook kan de verklaring van erfrecht gebruikt worden om een woning bij het Kadaster op naam van de rechthebbenden te zetten. De verklaring van erfrecht wordt op verzoek van de erfgenamen door de notaris afgegeven nadat de notaris de vererving heeft onderzocht.
Voor het opmaken van een verklaring van erfrecht of nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Neem contact op met ons: