VERKLARING VAN EXECUTELE

Een verklaring van executele is een verklaring van de notaris waarin staat wie de overledene tot executeur heeft benoemd en welke bevoegdheden die executeur heeft.

Een executeur wordt in een testament benoemd en heeft bijvoorbeeld als taak om lopende rekeningen van de overledene te voldoen en om de uitvaart te regelen. In het testament kunnen aan de executeur minder maar ook meer uitgebreide bevoegdheden worden toegekend.

Een executeur heeft de verklaring van executele nodig omdat hij daarmee kan aantonen dat hij executeur is en welke bevoegdheden hij heeft. De verklaring van executele wordt op verzoek van de executeur door de notaris afgegeven.

Voor het opmaken van een verklaring van executele of nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak:

testament executele

VERKLARING VAN EXECUTELE

testament executele

Een verklaring van executele is een verklaring van de notaris waarin staat wie de overledene tot executeur heeft benoemd en welke bevoegdheden die executeur heeft.

Een executeur wordt in een testament benoemd en heeft bijvoorbeeld als taak om lopende rekeningen van de overledene te voldoen en om de uitvaart te regelen. In het testament kunnen aan de executeur beperkte maar ook meer uitgebreide bevoegdheden worden toegekend.

Een executeur heeft de verklaring van executele nodig omdat hij daarmee kan aantonen dat hij executeur is en welke bevoegdheden hij heeft. De verklaring van executele wordt op verzoek van de executeur door de notaris afgegeven.

Voor het opmaken van een verklaring van executele of nadere informatie kunt u contact met ons kantoor opnemen.

Neem contact met ons op voor een offerte of afspraak: