KLANTVRIENDELIJK

Wij nemen de tijd voor onze cliënten en gaan voor kwalitatieve dienstverlening.

MAKKELIJK BEREIKBAAR

Ons kantoor is makkelijk bereikbaar, zowel met de auto, met het openbaar vervoer en op de fiets.

ONLINE AFSPRAKEN MAKEN

Maak online een afspraak, dit is makkelijk en snel, zo houdt u meer tijd over voor andere (leuke) dingen.

FAMILIERECHT

Ik woon samen, Is mijn partner automatisch mijn erfgenaam?

Nee, dat is niet het geval, maar met een testament (gecombineerd met een samenlevingsovereenkomst) kunt u regelen dat uw partner wel uw erfgenaam is.

Ik ben getrouwd. Dan is het erfrecht toch geregeld? Moet ik nog een testament maken?

Hoewel in de wet veel zaken goed geregeld zijn, zijn er toch genoeg redenen om wél een testament te maken. De wet regelt namelijk niet alles. Met een goed testament bespaart u vaak erfbelasting. Daarnaast kunt u bijvoorbeeld de voogdij over uw minderjarige kinderen regelen en bepalen dat wat uw kinderen van u erven, bij een echtscheiding niet gedeeld hoeft te worden met het ex-schoonkind (een zogenaamde uitsluitingsclausule).

Wat moet ik doen na een overlijden?

Na een overlijden gaan alle rechten en plichten van de overledene over op de erfgenamen. Dit kan ook betekenen dat de erfgenamen aansprakelijk worden voor schulden van de overledene. Wij helpen u graag als bij uitstek deskundige op dit gebied bij de afwikkeling van de nalatenschap, waaronder de verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap. Het is verstandig na een overlijden zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Mijn vader is overleden, hoe weet ik of er een testament is gemaakt?

De notaris kan in het centraal register nakijken of er een testament is en bij welke notaris het testament wordt bewaard. Het is verstandig na een overlijden zo spoedig mogelijk contact met ons op te nemen.

Hoe kan ik belasting besparen?

In een testament kunnen diverse clausules worden opgenomen om erfbelasting te besparen. Bijvoorbeeld clausules om optimaal gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen.

Mijn moeder gaat binnenkort naar een verzorgingshuis. Moet zij nu haar vermogen "opeten"?

De eigen bijdrage in de kosten van zorg wordt vastgesteld aan de hand van het inkomen en het vermogen van uw moeder. In bepaalde situaties kan dit betekenen dat de eigen bijdrage hoger is dan het inkomen. Er zijn diverse mogelijkheden om hier iets aan te doen, bijvoorbeeld door het doen van schenkingen (op papier).

Het regelen van bijvoorbeeld bankzaken en het doen van de jaarlijkse belastingaangifte valt mijn ouders de laatste jaren steeds zwaarder. Hoe kan ik deze zaken voor mijn oude regelen?

Uw ouders kunnen een algemene volmacht op laten maken, waarmee zij u de bevoegdheid geven om hun belangen te behartigen. In deze volmachten kunnen uw ouders ook aangeven wie welke werkzaamheden moet verrichten. Dit wordt tegenwoordig ook wel een “levenstestament” genoemd.

ONROEREND GOED

Ik heb zelf een koper gevonden voor mijn woning. Kan ik nu gelijk naar de notaris?

Ja, u kunt gelijk contact met ons opnemen. Wij kunnen dan een koopakte voor u opmaken en daarna de overdracht van de woning voor u verzorgen.

Mijn woning staat te koop, maar ik vertrek naar het buitenland. Wat kan ik regelen?

U kunt een volmacht door ons kantoor laten opmaken, zodat u iemand kunt machtigen om namens u de koopakte en/of de akte van levering te ondertekenen.

Ik heb mijn hypothecaire geldlening volledig afgelost. Moet ik verder nog iets regelen?

Zodra de lening is afgelost, kunt u de inschrijving van het hypotheekrecht op uw woning bij het Kadaster laten doorhalen. Wij kunnen een dergelijke doorhaling voor u verzorgen.

Wat als er geen definitief energielabel is?

Per 1 januari 2015 ziet de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toe op de naleving van de energielabelplicht. Dit betekent dat de ILT kan controleren of het definitieve energielabel overhandigd is bij de verkoop en levering, een nieuwe verhuur of de oplevering van een gebouw. De verkoper riskeert anders een boete die kan oplopen tot maximaal € 405,00.

Hoe zit het met het voorlopig en definitief energielabel?

Woningeigenaren hebben begin 2015 een voorlopig energielabel thuis gestuurd gekregen. Het voorlopig energielabel heeft geen formele status. Het is een indicatie van de gegevens gebaseerd op openbare gegevens over de woning, bijvoorbeeld uit het Kadaster.
Vanaf 1 januari 2015 is het bij verkoop, verhuur of oplevering verplicht om van het voorlopige energielabel zelf een definitief energielabel te maken. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2015 via www.engerielabelwoningen.nl van de Rijksoverheid een definitief engergielabel regelen.

Mijn partner en ik gaan uit elkaar. Wij hebben samen een woning en ik wil de woning overnemen. Wat moet ik doen?

Het is allereerst verstandig om met de hypotheekbank contact op te nemen om te bespreken of het financieel haalbaar is dat u de hypotheek geheel overneemt. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kunt u proberen een nieuwe hypotheek aan te gaan. Als het financiële plaatje rond is, zal de woning aan u moeten worden toebedeeld. Daar is een notariële akte van verdeling voor nodig. Wij helpen u graag in dit proces, bijvoorbeeld door al in een vroeg stadium een concept akte van verdeling voor u op te maken.

Kan ik mijn kind financieel helpen met de aankoop van een woning?

Ja, er zijn verschillende mogelijkheden om uw kind financieel te helpen. U kunt bijvoorbeeld (belastingvrij) een bedrag schenken of lenen aan uw kind. Wij adviseren u graag wat in de situatie van u en uw kind het meest voordelig is.

DIVERSEN

Voor het ondertekenen van een akte kan ik niet zelf naar de notaris, kan ik iemand een volmacht geven?

Voor veel akten kunt u iemand machtigen om namens u de akte te tekenen. De notaris die de akte zal passeren zal dan ook een zogenaamde volmacht voor u opmaken. Alleen ten aanzien van een hypotheekakte geldt dat u deze zelf ten overstaan van de notaris dient te tekenen. Wanneer dit niet mogelijk is dan kunt u een notariële volmacht door de notaris laten opmaken waarbij u iemand machtigt om namens u de hypotheekakte en de daarbij behorende onderhandse stukken te tekenen. Een testament dient u altijd zelf te ondertekenen.

Waarom moet ik mijn handtekening laten legaliseren?

Het is belangrijk dat met zekerheid vaststaat dat u zelf het betreffende stuk (bijvoorbeeld een volmacht of een verklaring) heeft ondertekend en niet iemand anders. Wanneer uw handtekening op het betreffende stuk wordt gelegaliseerd dan betekent dit dat een notaris vaststelt dat u inderdaad zelf het betreffende stuk ondertekent en dat het uw handtekening is die op het stuk staat.

Ik moet mijn handtekening laten legaliseren, kan dat bij u?

Ja, dat kan. In dat geval dient u het betreffende document op ons kantoor te ondertekenen. U kunt hiervoor zonder verdere afspraak op ons kantoor op werkdagen tijdens kantooruren (8.45u-12.15u en 13.00u-17.00u) terecht. Bij uw handtekening wordt een verklaring van de notaris geplaatst die de echtheid waarborgt. Voor een legalisatie op documenten die door ons kantoor zijn opgemaakt worden geen kosten in rekening gebracht. Voor een legalisatie op documenten die door een ander notariskantoor zijn opgemaakt bedragen de kosten € 95,00 (incl. BTW) per te legaliseren document.

Moet ik altijd bij een (eerste) bespreking of het passeren van de akte een geldig legitimatiebewijs meenemen?

Ja, u dient zich altijd te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of Nederlandse identiteitskaart).