Letterlijke tekst testament

De letterlijke tekst van een testament kan soms belangrijk zijn. Bijvoorbeeld als u uw partner tot erfgenaam heeft benoemd. Daarbij wordt soms als extra vermelding opgenomen dat de partner geen erfgenaam meer mag zijn, als uw relatie bij overlijden is verbroken.

Als uit het testament niet voldoende duidelijk blijkt wanneer er sprake is van een verbroken relatie, dan kan er na overlijden discussie ontstaan. De partner en de familieleden kunnen dan in een procedure belanden om te laten bepalen voor wie de erfenis is.

Zo speelde er onlangs bij de rechtbank Limburg een zaak van een man die in zijn testament zijn vriendin tot erfgenaam had aangewezen. Op dezelfde dag maakten zij ook een samenlevingscontract. In het testament stond opgenomen dat de partner niet meer zou erven als het stel bij overlijden niet langer ingeschreven stond op hetzelfde adres. Bij het overlijden bleek dat de man en zijn vriendin altijd in hetzelfde huis hadden gewoond maar dat zij nooit op hetzelfde adres ingeschreven hadden gestaan. Volgens de letterlijke tekst van het testament zou de vriendin nu geen erfgenaam zijn van de man.

De rechter legt de tekst van het testament anders uit. Hij kijkt naar alle omstandigheden van dit geval. De conclusie is dat de man heeft bedoeld de vrouw met wie hij samenwoonde tot erfgenaam te benoemen. Volgens de rechter geldt dit, ook al is aan het officiële criterium van inschrijving op hetzelfde adres niet voldaan. Goed nieuws voor de vriendin! Toch was er ook een vervelende bijkomstigheid: doordat de inschrijving op hetzelfde adres ontbrak, had zij geen recht op de vrijstelling voor officiële samenwoners en moest zij erfbelasting betalen over haar erfenis volgens het hoogste tarief.

Door een regelmatige update van samenlevingscontract en testament van dit stel, had deze situatie voorkomen kunnen worden. Ook al lijkt het leven soepel te verlopen, wetten en regelgeving kunnen veranderen. Eens in de vijf jaar naar de notaris voor een korte ‘APK’ van uw documenten kan zeker geen kwaad.

Bron: Notamail 17 december 2018, nummer 299.

Samen investeren in het huis

Als twee mensen samen een huis kopen betalen zij vaak de koopsom en de kosten samen, ieder voor de helft. Toch komt het ook regelmatig voor dat zij ongelijk inleggen, bijvoorbeeld als een van beiden meer spaargeld heeft.

In een samenlevingscontract, en soms ook in huwelijkse voorwaarden staat heel vaak een clausule opgenomen dat wie meer inlegt, de helft van het meerdere van de ander kan terugvorderen. Het is mooi als een dergelijke clausule in het samenlevingscontract staat, maar het is nog mooier als het stel ook regelmatig vastlegt wie welke bedragen heeft ingelegd. Dat voorkomt onenigheid bij het uit elkaar gaan of bij verkoop van een woning.

Het vastleggen van de ongelijke inleg kunnen stellen gewoon onderling doen. Dat kan bijvoorbeeld in een overeenkomst die ondertekend wordt door beide partners. Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, maak dan een afspraak bij de notaris en leg de inleg vast. Dat kan later veel ellende voorkomen.

Bron: Notamail 10 december 2018, nummer 293.

Testament niet lang genoeg houdbaar

Het maken van een testament vereist soms een blik in de toekomst. Heeft u aan het benoemen van één erfgenaam genoeg? En weet u wie volgens de wet uw erfgenaam is, als de erfgenaam in uw testament vóór u overlijdt?

De rechter moest onlangs oordelen over een testament waarbij de samenwoonpartner tot erfgenaam was benoemd. Voor het geval de man na zijn samenwoonpartner zou overlijden was er een stichting tot erfgenaam benoemd. Toen de man overleed werd het testament gelezen, en bleek dat de relatie met zijn samenwoonpartner al lang geleden was verbroken.

De familieleden van de man vonden dat het testament niet meer geldig was en dat zij nu de wettelijke erfgenamen waren. De stichting las het testament anders en vond dat de erfenis van de man aan de stichting moest toekomen. Taalkundig gezien had de familie gelijk. In het testament was geregeld dat de stichting zou erven als de samenwoonpartner eerder zou overlijden. Nu de samenwoonpartner niet meer in beeld was door het verbreken van de relatie, was er voor de stichting geen plaats meer.

De stichting en de familie probeerden hun conflict op te lossen en sloten een vaststellingsovereenkomst, waarbij ze overeenkwamen dat de stichting als enig erfgenaam werd gezien en de familieleden van de stichting een geldbedrag uitgekeerd zouden krijgen. Alle partijen waren blij. De belastingdienst liet nog wel van zich horen en belastte de familieleden met erfbelasting. Zij hadden – weliswaar via een omweg – een erfenis gekregen.

Om te voorkomen dat uw nabestaanden in een conflict belanden met elkaar, is het goed om in uw testament een regeling te treffen voor meerdere situaties. Dit zorgt er ook voor dat uw testament langer houdbaar is. Toch blijft het zinvol om uw testament regelmatig te laten nakijken. U voorkomt daarmee dat door uitval van een erfgenaam of executeur uw testament niet langer up-to-date is.

Bron: Rechtbank Zeeland-West Brabant 24 mei 2018, ECLI:NL:RBZWB:2018:3320, publicatie 30-11-2018-2018/0285.

Nieuwe regels voor internationale huwelijken

Vanaf 29 januari 2019 gaat de nieuwe Verordening Huwelijksvermogensstelsels gelden. Deze verordening geeft nieuwe en duidelijke regels voor stellen die op of na die datum trouwen en bij wiens huwelijk internationale aspecten spelen, zoals verschillende nationaliteiten, wonen in een ander land dan het land van de nationaliteit, of als er bezittingen in een ander land gelegen zijn. Eenzelfde Verordening gaat gelden voor geregistreerd partnerschappen.

De grootste winst van de nieuwe verordening is dat echtgenoten zelf kunnen kiezen welk recht van toepassing is op hun huwelijkse voorwaarden. Door de nieuwe Verordening weten zij dan zeker dat de gemaakte huwelijkse voorwaarden in de achttien deelnemende Europese lidstaten worden geaccepteerd, te weten: België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Finland, Zweden. Dit is een vooruitgang ten opzichte van het op dit moment geldende Haags Huwelijksvermogensverdrag 1978 dat slechts zekerheden gaf tussen Nederland, Frankrijk en Luxemburg. Door de nieuwe Verordening kan dus in veel meer gevallen dan vroeger voorkomen worden dat bij echtscheiding eerst uitgebreid geprocedeerd moet worden over het toepasselijke recht.

Bent u van plan om te gaan trouwen en spelen er bij u en uw aanstaande internationale aspecten, maak dan tijdig een afspraak op ons kantoor, want huwelijkse voorwaarden moeten voor de huwelijksdag gemaakt zijn!

Bron: WPNR 7216, 24 november 2018.

1 2 3 20